SKIPSTØMRAREN

ALLE GODE TING ER TRE


"Taragona" blir restaurert


 

Her er historien om Taragona

 

Her er historien om Taragona som legges ved som mottatt i mail fra nåverende reder : Odd A. Grødem
 

"Båttype: Plattgatter Farsundsracer eller Larsenbåt siden den var bygget av båtbygger Larsen i Farsund. Larsen hadde vært i Florida og bygget båter og tok tegninger med seg hjem som han modifiserte etter kundenes ønsker.
Taragona ble bestilt i 1938 av Torkjel og Gesine Fintland.
Torkjel hadde fra tidligere en gammel mindre og enda smalere Larsenbåt.
Båten ble levert i 1941 med en Marna 6-9 HK og den ble lagt inn i båthuset til Torkjel og Gesine.
Det var ikke lov å bruke fritidsbåter under krigen.
I 1945 ble den frigitt og de brukte den flittig til turer og fiske.
Om vinteren ble båten heist opp inne i båthuset da det kunne være mye isgang. I 1968 ble det satt inn Dynastart da Torkjel hadde hatt et hjerteinfarkt og han ville ha en lettstartet båt.

I 1974 døde Torkjel og datteren Ingeborg og svigersønnen Oseas Langaker overtok Taragona.
Oseas var nøye med å holde båten fin og etter hver tur på sjøen ble dekket vasket og tørket.
I og med at båten alltid har ligget i båthus har det ikke vært nødvendig med å slippsette og stoffe den oftere enn hvert annet år.
I 2003 døde Oseas og datteren Gro Langaker og undertegnede overtok båten. Da Gro døde i 2007 er det meg som er eier av båten og den skal gå i arv til en av Gros sønner, Axel eller Hans Oseas Langaker, når tiden er inne.
 

Jeg ønsker å ta vare på en båt og en båttype som det ikke lenger er noen igjen av i Farsund og de som finnes andre steder er så vidt jeg vet plastbelagte og har dermed mistet sjelen sin.Odd A. Grødem
"

 

Hvis du klikker på side tallene under kommer du til sidene der jobben med båten pågår.

 

Side:  1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10            Neste side  

Rettigheter for disse sidene tilhører Skipstømraren.
Ingen kopiering eller ekstern linking uten godkjenning. send mail til webmaster
kb@stmb.no hvis det er noe du lurer på vdr. disse sidene